Hỗ trợ trực tuyến
  Hotline:
  0945.935.389


  Hỗ trợ On Facebook
  Hỗ trợ, giải quyết các vấn đề liên quan đến game.

  GameMaster - Quản Trị Game
  fanpage Facebook
  Hỗ trợ, giải quyết các vấn đề liên quan đến game.

Thông Báo
Sự kiện
Sự kiện nổi bật đang diễn ra
 • Khuyến mãi 15 % giá trị thẻ nạp
 • GiftCode Reset
 • GiftCode Anh Hùng
 • Sự kiện Đổi vé làng Santa
- FcHaNoi1 đã đánh Đề con 96 - 1 ,000 Gcoin
- FcHaNoi1 đã đánh Lô con 85 - 3 Điểm
- FcHaNoi1 đã đánh Lô con 57 - 5 Điểm
- BinHours đã đánh Đề con 91 - 1 ,000 Gcoin
- BinHours đã đánh Đề con 11 - 1 ,000 Gcoin
- BinHours đã đánh Đề con 65 - 1 ,000 Gcoin
- BinHours đã đánh Đề con 73 - 1 ,000 Gcoin
- BinHours đã đánh Đề con 57 - 1 ,000 Gcoin
- BinHours đã đánh Đề con 46 - 1 ,000 Gcoin
- BinHours đã đánh Đề con 23 - 1 ,000 Gcoin
- BinHours đã đánh Đề con 83 - 1 ,000 Gcoin
- BinHours đã đánh Đề con 21 - 1 ,000 Gcoin
- BinHours đã đánh Lô con 81 - 10 Điểm
- BinHours đã đánh Lô con 23 - 10 Điểm
Hỗ Trợ Qua Facebock